Saliha YÜKSEL TAMA
Başkan

Emre GÜRDAP
Üye

Olgun ZEYDAN
Üye

Serdar SELIŞIK
Üye

Cevat CANDEMİR
Üye